I Made a tool again. This time I meet a problem in Application Packaging Project. Where we wanted to collect our applications we packed in one sorted folder place. So here is the application folder builder. It creates in this way:

Root folder\Vendor\AppName\AppVersion\Lang\

Under Lang folder it creates subfolders:

@Original_Media = Source original media
@Work_Files = Put your Installshield project
EXE = The Final media, we upload to SCCM site
MSI = The Final media, we upload to SCCM site

Download here: ApplicationFolderBuilder1.0.0.1

 

applicationFolderBuilder1 applicationFolderBuilder2 applicationFolderBuilder3 applicationFolderBuilder4 applicationFolderBuilder5 applicationFolderBuilder6 applicationFolderBuilder7 applicationFolderBuilder8

applicationFolderBuilder10

Source media will be pasted in the @Original_Media folder

applicationFolderBuilderSettings

You Can choose your own root folder under settings.

applicationFolderBuilder9

Hi!

Today I want to show you some steps you can do to kill some processes from CustomAction:

1. Start your InstallShield Project and goto to Custom Action and Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.14.11

2. Right-click on text CustomAction and choose New Kill Process

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.17.27

3. Rename the KillProcess Action

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.21.14

4. Drag the Action KillWinWord to Installation Execute Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.25.00

5. Goto Property Manager and choose New Property

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.27.47

6. In Name column,type following: ISTerminateProcesses and Type in Value Column: WINWORD.exe

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.28.40

7. Save your project and do a rebuild on your project

8. Test your new CustomAction form a test machine

Här kommer lite information och tips hur man går tillväga att testa applikationer som system-konto.

1. Ladda hem verktyg PSTOOLS och packa upp till en mapp – http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx

2. Ta PSTOOLS mappen och klistra in den på system disk C:\

3. Starta Kommandotolken som administratör

4. gå till PSTOOLS mappen. C:\PSTOOLS

5. Kör följande verktyg PSEXEC.EXE -i -d -s cmd <Tryck Enter>

6. Nu kommer en villkorsruta upp. <Tryck på knapp Agree>

7. Nu kommer en till kommandotolken fönster upp. Nu kan du testa din applikation i det nya kommandotolken fönstret som körs som System.