Hello!

Here is some script to force a Sccm Client’s Machine Policy Cycle on remote client in a domain.

But first. You need to be sure you have enable the service ”Windows Remote Managment” on that client in the domain.
And be sure you run the script in correct logon context.

Link: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384372(v=vs.85).aspx

Script:

$ComputerName = Read-host("Enter The computername")</code>

<code>Invoke-Command -ComputerName $ComputerName -ScriptBlock {
Invoke-WmiMethod -Namespace "Root\CCM" -Class SMS_Client -Name TriggerSchedule -ArgumentList "{00000000-0000-0000-0000-000000000021}"
}

jobba-hemmaSvårt att ta sig till jobbet? –  Jobba hemma!

Med anledning av president Obamas Sverigebesök förväntas stora störningar i trafiken. Vi hoppas att alla som kan och har möjlighet att jobba hemma gör det.

Microsoft ger HÄR fem bra tips som gör det lättare att jobba hemma.

Dessutom så har de väldigt bra verktyg och lösningar som gör det ännu enklare så som t.ex. Remote Access och Office 365 för att bara nämna några.