Tool – Application Folder Builder 1.0.0.1

I Made a tool again. This time I meet a problem in Application Packaging Project. Where we wanted to collect our applications we packed in one sorted folder place. So here is the application folder builder. It creates in this way:

Root folder\Vendor\AppName\AppVersion\Lang\

Under Lang folder it creates subfolders:

@Original_Media = Source original media
@Work_Files = Put your Installshield project
EXE = The Final media, we upload to SCCM site
MSI = The Final media, we upload to SCCM site

Download here: ApplicationFolderBuilder1.0.0.1

 

applicationFolderBuilder1 applicationFolderBuilder2 applicationFolderBuilder3 applicationFolderBuilder4 applicationFolderBuilder5 applicationFolderBuilder6 applicationFolderBuilder7 applicationFolderBuilder8

applicationFolderBuilder10

Source media will be pasted in the @Original_Media folder

applicationFolderBuilderSettings

You Can choose your own root folder under settings.

applicationFolderBuilder9

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

404 Server Error on CMApplicationCatalog – SCCM 2012

When you install “Application Catalog web service point” and “Application Catalog website point” in SCCM 2012 you get 404 Error when browsing http://SCCMserver/CMApplicationCatalog. To fix this you need to enable/activate

Köra Kommandotolken som system-konto

Här kommer lite information och tips hur man går tillväga att testa applikationer som system-konto. 1. Ladda hem verktyg PSTOOLS och packa upp till en mapp – http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx 2. Ta PSTOOLS mappen

TechNet Webcast: How Microsoft IT Deploys System Center Configuration Manager 2012 (Level 300)

  The Microsoft IT desktop team leverages Microsoft System Center Configuration Manager 2012 to provide management and security across clients, devices, and servers in physical, virtual, and mobile environments. Hear