During the installation of the new System Center Configuration Manager 2012 with Microsoft SQL Server 2012 I got the following error and the installtion couldn´t continue.

ERROR: Failed to get SID for user (NT Service\MSSQLSERVER)
ERROR: Failed to get the buffer size for LookupAccountName. Error= 1722

 

To fix it: I creat a domain account that has administrative right on the server and change the service account that the SQL services are running with to it and ran the setup again. This time it finished with no errors.

About Arash

Deploymentspecialist med en gedigen teknisk grund och erfarenhet från flera olika arbetsgivare och uppdrag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation