Hi!

Today I want to show you some steps you can do to kill some processes from CustomAction:

1. Start your InstallShield Project and goto to Custom Action and Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.14.11

2. Right-click on text CustomAction and choose New Kill Process

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.17.27

3. Rename the KillProcess Action

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.21.14

4. Drag the Action KillWinWord to Installation Execute Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.25.00

5. Goto Property Manager and choose New Property

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.27.47

6. In Name column,type following: ISTerminateProcesses and Type in Value Column: WINWORD.exe

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.28.40

7. Save your project and do a rebuild on your project

8. Test your new CustomAction form a test machine

Hi!

I got some problem when I tried to install Windows Server Update Services on my Test Windows Server 2012 Sp1 with SQL Server 2012 Sp1 installed. The Role installation worked fine. When after a post-installation runs it fails. After some research, I notice the post-installation didn’t found the wsusutil.exe tool (Wsus post-installation use this tool to do a post-installation). I’d a simple file search on server, and found the tool under c:\Program Files\Update Services\Tools. Run it from a powershell console:

 If you have install Wsus and choosed Database, run this command:

wsusutil.exe postinstall CONTENT_DIR="WSUS-CONTENT-PATH" SQL_INSTANCE_NAME="SQL-SERVER-NAME"


Skärmavbild 2013-09-04 kl. 11.20.08

If you have install Wsus and choosed WID database, run this command:

wsusutil.exe postinstall CONTENT_DIR=C:\WSUS INSTANCE_NAME="computername\database_instance_name"

jobba-hemmaSvårt att ta sig till jobbet? –  Jobba hemma!

Med anledning av president Obamas Sverigebesök förväntas stora störningar i trafiken. Vi hoppas att alla som kan och har möjlighet att jobba hemma gör det.

Microsoft ger HÄR fem bra tips som gör det lättare att jobba hemma.

Dessutom så har de väldigt bra verktyg och lösningar som gör det ännu enklare så som t.ex. Remote Access och Office 365 för att bara nämna några.