Kill Processes with CustomAction in InstallShield

Hi!

Today I want to show you some steps you can do to kill some processes from CustomAction:

1. Start your InstallShield Project and goto to Custom Action and Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.14.11

2. Right-click on text CustomAction and choose New Kill Process

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.17.27

3. Rename the KillProcess Action

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.21.14

4. Drag the Action KillWinWord to Installation Execute Sequences

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.25.00

5. Goto Property Manager and choose New Property

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.27.47

6. In Name column,type following: ISTerminateProcesses and Type in Value Column: WINWORD.exe

Skärmavbild 2013-09-10 kl. 21.28.40

7. Save your project and do a rebuild on your project

8. Test your new CustomAction form a test machine

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Köra Kommandotolken som system-konto

Här kommer lite information och tips hur man går tillväga att testa applikationer som system-konto. 1. Ladda hem verktyg PSTOOLS och packa upp till en mapp – http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx 2. Ta PSTOOLS mappen

Tool – Application Folder Builder 1.0.0.1

I Made a tool again. This time I meet a problem in Application Packaging Project. Where we wanted to collect our applications we packed in one sorted folder place. So