Configuration Manager,SCCM,System Center PXE-boota en dator som redan finns i SCCM-databasen

PXE-boota en dator som redan finns i SCCM-databasen

Många organisationer har ett behov av att kunna PXE-boota datorer som redan finns med i SCCM-databasen det vill säga när en dator redan finns med i SCCM så går det inte att PXE-boota den då den inte längre är ”unknown”.

Det kan du lösa på följande sätt:

1. Det första man måste göra är att skapa en regfil som man döper till ”Imageversion.reg” där innehållet bör se ut som nedan:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ImageVersion]
"DisplayVersion"="1.0"
"Publisher"="Consulta Deployment Services AB"
"EstimatedSize"=dword:00000001
"DisplayName"="Image Version Win 7"

Denna regfil lägger till info om att OS-versionen är Win 7 samt att imageversionen är 1.0

2. Skapa ett SCCM-paket av filen Imageversion.reg som du döper till Image Version.

3. Lägg sedan in en task i TS (i samband med att alla andra appar installeras) som installerar/kör paketet Image Version som du skapade under punkt 2

4. När en dator sedan installeras via SCCM så läggs nyckeln  in via tasksequencen och där information om vilken image version som datorn är installerad med. Denna ”stämpel” kan man även använda framöver för att identifiera vilka versioner av images man har ute i miljön.

5. Skapa sedan en collection som du döper till något passande ex: Known Computers och lägg till följande collection-query:

SELECT
  SMS_R_SYSTEM.ResourceID
  ,SMS_R_SYSTEM.ResourceType
  ,SMS_R_SYSTEM.Name
  ,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier
  ,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup
  ,SMS_R_SYSTEM.Client
FROM
  SMS_R_System INNER JOIN SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS ON
   SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.ResourceId = SMS_R_System.ResourceId
WHERE
  SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.DisplayName = "Image Version Win 7"

 

6. När SCCM sedan kommunicerat första gången med den nyinstallerade datorn så kommer datorn via en collection-query att hamna I den collection som du skapade under föregående punkt, och att du kommer kunna PXE-boota igen, se till att din TS är publicerad till denna collection men att den INTE är mandatory.

 
 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post