Task sequence error 0x80070002 during OS deployment

I created a “Build and Capture” Task Sequence in Configuration Manager 2012 SP1 and when PXE booted a client in windows PE i got the following error
error

Error 0x80070002 refers to “Network Access Acount”, but in my case it wasn´t.
To resolve the error i simply activate anonymous authentication on SMS_DP_SMSPKG$ site.
error2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

“Error while enabling Windows feature Netfx3. Error Code 2146498298 ” during SQL 2012 installation

During SQL 2012 SP1 installation on a Windows 2012 Server i got the following Error. The installation finished with some error. To fix this, first I need to install .Net

Dagens boktips!

Mastering System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) The latest version of System Center Configuration Manager (SCCM) is a dramatic update of its predecessor Configuration Manager 2007, and this book offers

Köra Kommandotolken som system-konto

Här kommer lite information och tips hur man går tillväga att testa applikationer som system-konto. 1. Ladda hem verktyg PSTOOLS och packa upp till en mapp – http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx 2. Ta PSTOOLS mappen