Hi!

I got some problem when I tried to install Windows Server Update Services on my Test Windows Server 2012 Sp1 with SQL Server 2012 Sp1 installed. The Role installation worked fine. When after a post-installation runs it fails. After some research, I notice the post-installation didn’t found the wsusutil.exe tool (Wsus post-installation use this tool to do a post-installation). I’d a simple file search on server, and found the tool under c:\Program Files\Update Services\Tools. Run it from a powershell console:

 If you have install Wsus and choosed Database, run this command:

wsusutil.exe postinstall CONTENT_DIR="WSUS-CONTENT-PATH" SQL_INSTANCE_NAME="SQL-SERVER-NAME"


Skärmavbild 2013-09-04 kl. 11.20.08

If you have install Wsus and choosed WID database, run this command:

wsusutil.exe postinstall CONTENT_DIR=C:\WSUS INSTANCE_NAME="computername\database_instance_name"

About Emil

Deploymentspecialist med en gedigen teknisk grund och erfarenhet från flera olika arbetsgivare och uppdrag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation