404 Server Error on CMApplicationCatalog – SCCM 2012

When you install “Application Catalog web service point” and “Application Catalog website point” in SCCM 2012 you get 404 Error when browsing http://SCCMserver/CMApplicationCatalog. To fix this you need to enable/activate .Net 4

For example, on a 64-bit computer that runs the .NET Framework version 4.0.30319, run the following command:

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i –enable

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Köra Kommandotolken som system-konto

Här kommer lite information och tips hur man går tillväga att testa applikationer som system-konto. 1. Ladda hem verktyg PSTOOLS och packa upp till en mapp – http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx 2. Ta PSTOOLS mappen

System Center Technical Preview

Along with the Technical Previews of Windows 10 and Windows Server, Microsoft has made the Microsoft System Center Technical Preview available for download. The Microsoft System Center Technical Preview delivers

ERROR: Failed to get SID for user (NT Service\MSSQLSERVER)

During the installation of the new System Center Configuration Manager 2012 with Microsoft SQL Server 2012 I got the following error and the installtion couldn´t continue. ERROR: Failed to get